Disclaimer

Deze website en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hospitality Group. Hospitality Group streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hospitality Group sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. Hospitality Group kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

"Dankzij de Facility Performance Monitor zijn we in staat om objectief de gecontracteerde prestaties van onze service leveranciers te monitoren".

Boudewijn Löwenthal | Equens

"Alleen goed en gestructureerd meten is weten!"

Jozien Franssen | Rabobank