Publicaties

De volgende stap in FM-professionalisering

Een initiatief, dat - als het aan de geestelijk vaders ligt - moet leiden tot een sterke vereenvoudiging van het facilitaire demand- en regiemanagement. Dat is het doel van FM Configurator, een nieuwe softwareoplossing waarmee Hospitality Consultants dit voorjaar komt. Een van de bedenkers, ir. Bernard Drion, beantwoordt een aantal vragen.

15 maart 2012

Een betere afstemming tussen demand en supply. Als je dat zou kunnen realiseren, zou dat heel veel voordelen opleveren, zoals het versnellen en verbeteren van de keuzes in facilitaire diensten, het vereenvoudigen en standaardiseren van de voorwaarden in een aanbesteding en het vaststellen van servicelevels inclusief KPI’s. Met deze gedachte speelde een team
van vijf deskundigen bij Hospitality Consultants al geruime tijd. Anderhalf jaar geleden werd de koe bij de horens gevat en werd een begin gemaakt met het ontwerp van de FM Configurator, een softwaretool voor operationele informatieverwerking voor demand- en  regieprocessen.

Inmiddels is de tijd rijp om het idee in brede kring bekend te maken. Het is de bedoeling om vanaf september met de eerste twee facilitaire diensten, te weten schoonmaak en catering, live te gaan. Daarna volgen beveiliging en andere soft services en in een later stadium hard services. Facto Magazine legt ir. Bernard Drion, directeur Innovatie bij Hospitality Consultants, een aantal vragen voor.

Download het volledige artikel.

"Dankzij de Facility Performance Monitor zijn we in staat om objectief de gecontracteerde prestaties van onze service leveranciers te monitoren".

Boudewijn Löwenthal | Equens

"Alleen goed en gestructureerd meten is weten!"

Jozien Franssen | Rabobank